דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

מטרתו של ספר התרשימים להציע תמונה רחבה של הכלכלה הישראלית באמצעות שילוב של כמה חתכים נושאיים והתמקדות במספר סוגיות יסוד.

 

הקישור לספר:

https://goo.gl/97wP9k

[לוקח לקובץ קצת זמן להיטען, בגלל גודלו]

 

הפרק הראשון עוסק בתשומות ותוצאות של בתי הספר בישראל.

הפרק השני עוסק בתופעה של "השכלת יתר": המצב שבו פרטים רבים משקיעים זמן ומאמץ בהכשרה במסגרת המוסדות האקדמיים לכאורה שלא לצורך; ובאופן שאינו מגדיל את ההון האנושי שברשותם ולכן גם לא את רמת פריון העבודה והזדמנויות התעסוקה שלהם.

הפרק השלישי עוסק בהשפעה של רמת המיומנות של הפרטים, בשילוב המגמות הדמוגרפיות, על רמת החיים במדינה.

הפרק הרביעי עוסק בעיור בישראל ודן במגמות המסתמנות בתחום זה.

הפרק החמישי מוקדש לבחינת מצבה של העיר ירושלים, 50 שנים לאחר מלחמת ששת הימים. בפרק זה נבחנות מגמות כלכליות-חברתיות שהשפיעו בעשור האחרון על ירושלים ועשויות להשפיע בעשורים הקרובים על כלל מדינת ישראל.

הפרק השישי בספר מספק מבט על מצב הרגולציה הישראלית בהשוואה בינלאומית. נתוני דוח ה־ OECDבנושא הרגולציה בשוקי המוצרים מראים שהמצב הרגולטורי בישראל גרוע מאוד: ישראל ממוקמת בתחתית קבוצת המדינות המפותחות כמעט בכל אחד מהמדדים ומדדי המשנה הנסקרים בדוח.

הפרק השביעי והאחרון מציג סקירה של היבטים שונים של רמת-החיים בישראל כולל הכנסות, שכר, ואי-שוויון.

 

פורום קהלת לכלכלה מקדם מדיניות תומכת צמיחה, תחרות וחירות, באמצעות מחקר כלכלי וחברתי. הפורום נוסד בירושלים בספטמבר 2014, בתמיכת פורום קהלת וקרן תקוה. הפורום מתמחה בניתוח סוגיות כלכליות וחברתיות ובהכנת הצעות מדיניות על בסיס מחקרי, תיאורטי ואמפירי. פעילות הפורום ופרסומיו מכוּונים למקבלי ההחלטות ולקהל הרחב, ומטרתם לגבש תמונה מדויקת של המציאות הכלכלית והחברתית בישראל, לאתגר תפיסות מקובלות, ולהציע פתרונות מדיניות שיאפשרו לקדם שגשוג כלכלי וחברתי.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags