תמונה חינוכית יישובית

December 21, 2017

התמונה החינוכית מתייחסת לבתי הספר התיכוניים ומציגה מבט רחב ומקיף על העשייה החינוכית המשלבת בין ערכים, תרומה לקהילה והישגים לימודיים.

לראשונה, הישגי בתי הספר משקפים גם מעורבות חברתית, נשירה ממוסדות חינוך, שמירה על טוהר בחינות, קירבה ואכפתיות בין מורים ותלמידים ועוד.

בעבר המדידה התייחסה לשיעור הזכאות לבגרות בלבד, דבר אשר יצר רושם מוטעה שהזכאות לבגרות היא חזות הכל – בעוד שעשייה חינוכית, ערכית ומשמעותית חשובה לא פחות.

התמונה החינוכית משלימה את רפורמת ה"למידה המשמעותית" שבמסגרתה הורחבו ומוסדו בתוך בתי הספר פעילויות חינוכיות ערכיות ושיטות הערכה ולמידה מגוונות, אשר מהוות חלק בלתי נפרד מתעודת הבגרות של התלמיד.

"התמונה החינוכית" מהווה כלי עבודה בידי הרשות המקומית, מנהל בית הספר וצוותו, שתפרוס בפניהם תמונה רחבה של העשייה הבית ספרית, ותאפשר להם לקבוע יעדים לחיזוק, לשינוי ולשיפור.

לראשונה, יקבלו הרשויות המקומיות מידע במדדים שונים על נתוני התלמידים הגרים ביישוב במקביל לנתוני התלמידים הלומדים ביישוב. התמונה החינוכית גובשה בשיתוף עם השותפים לעשייה החינוכית – רשויות, מנהלים, מורים והורים.

 

קישור לאתר התמונה החינוכית

קישור למערכת המידע "שקיפות בחינוך"

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags