דיסציפלינת הפיתוח הכלכלי הינה חדשה ותופסת תאוצה רבה בשנים האחרונות בהיבטים אקדמיים ומקצועיים כאחד. תהליך הפיתוח הכלכלי דורש מהלך כוללני, הנוגע לכל תחומי החיים והעשייה של הרשות המקומית ושל התושב. מדובר בתהליך סינרגטי והרמוני בין שחקנים מהמגזר השלטוני, הפרטי, השלישי והתושבים ובין שלבי תהליך הפיתוח והמשמעויות הנגזרות ממנו. לבסוף, משמעו של הפיתוח הכלכלי יאפשר רמת ואיכות חיים גבוהה יותר לתושב (לאו דווקא בהלימה לעלייה בדרוג הסוציו-אקונומי של הרשות).

כחלק מהכשרת הצוערים כמומחים לשלטון המקומי, יעסוק הסמינר בפיתוח הכלכלי באופן מעמיק
ועיוני. פיתוח כלכלי ו'חשיבה כלכלית' מהווים כלי מרכזי לחולל שינוי ברשויות המקומיות בין אם
צוערים יגיעו לתפקידים "כלכליים" בין שלא.

הסמינר יעסוק במגוון הדרכים לייצר פיתוח כלכלי והשפעותיו, תוך ניתוח תהליכי הפיתוח המתקיימים ברשויות וחשיפה אל הצרכים השונים הקיימים בסוגי רשויות שונות, בהתאם להיבטים דמוגרפיים וגיאוגרפיים ובהתייחסות לשחקנים במגזרים השונים (שלטוני, עיסקי, שלישי ותושבים). לצד התיאוריות והעשייה הממשית בשדה הרשויות המקומיות, סמינר זה יכיל היבטים פרקטיים לחשיבה שונה ויצירתית המהווה את בסיס הפעולה לשינוי תבניות חשיבה, יזמות וחדשנות.

דגשים לסמינר

סמינר פלורליזם יהודי

מטרות הסמינר

  1. להבין מהם תהליכי הפיתוח הכלכלי ברשויות המקומיות, כיצד תהליכים אלו מתקיימים בפועל ומה מאפשר אותם.

  2. הבנת השוני ביצירת פיתוח כלכלי בין רשויות ותחומים שונים ולמידת מודל פיתוח כלכלי כמודל הוליסטי.

  3. קבלת סט כלים לחשיבה שונה ויצירתית, חקירה לשינוי תכניות חשיבה, התנסות בניתוח ועיבוד מידע (SWOT).

  4. להכיר את השחקנים במגזרים השונים ותושבים, תפקידם בתהליכי פיתוח כלכלי.

  5. להעניק כלים מעשיים ופרקטיים לצוערים לקראת תחילת שלב הפרקטיקום בשלטון המקומי וההשמה בעתיד.  

מספר ימים

יומיים

דגשים נוספים

עבודה עם החוברת של המפעם (חולקה לצוערים לקראת השיעור של מיכל).

להכיר את האשכולות ותפקידם בתחום הפיתוח הכלכלי.

חשוב לבחור איזור שיש בו מגוון רשויות שניתן ללמוד מהם.

מדובר על סמינר ראשון שהוא בנושא מקצועי ולא רעיוני. חשוב מאד לבצע הכנה מקצועית מעמיקה לצוות הסמינר.

הכרות עם הכלים לגיוס משאבים לרשות - גיוס כספים מפילנתרופיה, קולות קוראים של משרדי הממשלה וכו' (ניתן לבצע את הלמידה יהכנה לסמינר ולא בסמינר עצמו)

קריאת תקציב עירייה

מפגש עם גזבר עירייה

מפגש עם חברה כלכלית של רשות מקומית

שיתופי פעולה אזוריים כמנוף לצמיחה כלכלית

העמקה במנועי צמיחה כלכליים של רשות מקומית (תחבורה, תרבות, חינוך, קהילה, אזור תעשייה ותעסוקה, תכנון אורבני וכו').

יזמות עסקית, כלכלה עירונית ועסקים קטנים

תוכן חובה בסמינר