סמינר דרום

במהלך הסמינר יכירו הצוערים את אזור הנגב ומגוון סוגי ההתיישבות הקיימות בו, זיהוי אתגרים קיימים וכיווני התפתחות בהווה ובעתיד תוך חשיפה לקבוצות השונות ומרקם החיים בנגב. למידה על שיתופי פעולה בנגב למען מטרה משותפת ומנועי צמיחה והתחדשות בנגב.

מטרות הסמינר

  1. אפיון ומיפוי אזורי – אוריינטציה.

  2. חקירת האתגרים וההזדמנויות (SWOT).

  3. היכרות עם בעלתי תפקידים ומעצבי מדיניות בנגב.

  4. הכרת מבנה המועצה האזורית

  5. ניצול הזדמנויות (מעבר צה"ל לנגב- החלטה 546, שותפויות בדרום)

  6. חשיפה לאשכולות

  7. מטרופולין- כיווני התפתחות.

  8. תשתיות לאומיות (בריאות, תחבורה, חשמל, מים, גז)

מספר ימים

יומיים

דגשים נוספים

הסמינר מתקיים באזור הנגב

חשיבות להיכרות עם קבוצות עשייה אזרחית בדרום על מנת להכיר השקפות עולם 'מהשטח'.

דגש חשוב על מטרופולין – ההתפתחות הגדולה של באר-שבע בשנים האחרונות

תשתיות לאומיות בפריפריה

דגשניתן לגעת באופן כללי בנושא הבדואים, העמקה בנושא תתבצע ביום עיון חברה בדואית

תוכן חובה בסמינר

תנועת אור בב"ש - מרכז מבקרים "שער לנגב"
סיור של שעה וחצי, מומלץ מאד לפתיחת הסמינר. מציג מגמות עתידיות לנגב. 
כתובת: בית בלומפילד, רחוב ההגנה 30, באר שבע
טלפון: 1-800-215-216
מייל:  info@or1.org.il

מפגש עם אחד מראשי הרשויות
ב"ש, חורה, ירוחם, דימונה, מ.א בני שמעון, רהט

יום אחד בסמינר מוקדש לב"ש והיום השני מוקדש לירוחם או דימונה

דגשים לסמינר

מתודות ייחודיות לסמינר