Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Search By Tags

December 21, 2017

משרדי ממשלה וגופים ציבוריים אחרים מפרסמים קולות קוראים. מהותם של הקולות הקוראים היא  ע"פ רוב- הצעה לתמיכה כספית ועזרה  בפרויקטים ספציפיים וכן בנושאים כלליים שברצונם לקדם. בשל כך מפרסמים המשרדים קול קורא לרשויות מקומיות- בהצעה להגשת בקשות לתקצוב- או עזרה עבור הפעלת פרוי...

Please reload