Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Search By Tags

אמנם הזנות איננה פשע, אך הזונה נענשת באמצעות המיקום שלה במרחב הציבורי. 

התבוננות על הסוגיה דרך מאמר ישראלי וסדרת טלוויזיה אמריקאית

"זה עולם מפחיד מותק, הפכפך. נערה עשויה לשבור זרוע או להידקר. הכרתי בחורה, היא חשבה שתוכל להסתדר לבד, והשקו אותה בחומר לפתיחת סתימות", מסביר...

Please reload