Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Search By Tags

May 19, 2017

ראיון עם פרופ' קרל מרטנס מהפקולטה לתכנון ערים בטכניון שהתפרסם בסמיכות לכנס התחבורה באשדוד -

קישור לכתבה.

ההרצאה שלו בכנס עסקה בצדק תחבורתי ובמסגרתה הוא ניסה להגדיר את הזכות שיש לכל אזרח בהקשר התחבורתי, כיצד מחלקים את משאב הנגישות התחבורתית?

נק' חשובה: בסקרים תחבורתיים שוא...

May 1, 2017

היום אשתוק.


היום אשתוק.
אבכה ואשתוק.
ולא אספר לכם שהלב שלי נשרף יחד עם שלכם.
כי לא תאמינו לי.

לא אספר לכם על אהרון, ילד אהוב שלי, שלובש מדי זית.
כי כשהוא עזב את הישיבה - בכיתי.
ולא אספר לכם שיש לי שבעה אחים , כולם לוחמים.
 כי יש לי גם שמונה בנים שלא ישרתו בצבא, ולא ימ...

Please reload