Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Search By Tags

April 2, 2017

גבייה אגרסיבית של ארנונה, הקמת אזור תעשייה וניצול מקסימלי של כספי הממשלה: ראש העיר בני ברק, חנוך זייברט, מסביר כיצד הצליח למנף את יתרונותיה וחסרונותיה של אחת הערים העניות בישראל, ולצאת לדרך עם תוכנית שעתידה לשלשל לקופתה מאות מיליוני שקלים.

http://www.themarker.com/marke...

Please reload