Featured Posts

דרכה של ישראל לשגשוג כלכלי וחברתי

April 3, 2018

1/1
Please reload

Recent Posts

November 13, 2018

February 22, 2018

January 9, 2018

December 24, 2017

Please reload

Search By Tags

באתר זה אנו מציגים באופן נגיש וידידותי את הנתונים על ניצול תקציב המדינה הלכה למעשה. הכלים שפיתחנו באתר מאפשרים לבחון באיזו מידה מומשו בפועל כלל הסעיפים בתקציב המדינה, וכן לאתר אותם על פי חיתוכים שונים ולאורך השנים. הנתונים באתר מבוססים על טבלאות ניצול התקציב הרשמיות של...

Please reload