סמינרים בתכנית הצוערים

הסמינרים בתכנית מהווים את אחד המרכיבים המרכזיים ללמידה.

השילוב בין למידה אקדמית והכרות עם השטח כפי שהוא, יאפשר לצוערים בהמשך לקיים חשיבה תהליכים בין ה"ספר" ל"שטח" וליצור בניית תמונה ראויה של המציאות. 

את הסמינר בונה צוות צוערים שהוגדר לכך, והכל בליווי רכז המחזור. 

כלים למנהל סמינר

בניית צוות

איך בונים צוות?

איך מנהל סמינר מנהל את חבריו לקבוצה?

איך בונים תכנית עבודה לצוות שתאפשר לכל אחד להביע את עצמו ויכולותיו?

מידע על הסמינרים